atamme - a strange name to call someone

atamme - a strange name to call someone

My name is Emma, Emma Bardizbanian, and I take photographs. I have passion. For words and images. And here it goes..
Wings - photo-essay.
untitled 7

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.
Wings - photo-essay.
untitled 7

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.

Wings - photo-essay.

untitled 7

КРИЛЕ

Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.
Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.

Човекът не притежава криле.

За него крилете са символ.
На лекотата.
На свободата.На копнежа да полети.

Comments
Wings - photo-essay.
untitled 8

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.
Wings - photo-essay.
untitled 8

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.

Wings - photo-essay.

untitled 8

КРИЛЕ

Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.
Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.

Човекът не притежава криле.

За него крилете са символ.
На лекотата.
На свободата.На копнежа да полети.

Comments
Wings - photo-essay.
untitled 9

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.
Wings - photo-essay.
untitled 9

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.

Wings - photo-essay.

untitled 9

КРИЛЕ

Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.
Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.

Човекът не притежава криле.

За него крилете са символ.
На лекотата.
На свободата.
На копнежа да полети.

Comments
Wings - photo-essay.
untitled 10

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.
Wings - photo-essay.
untitled 10

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.

Wings - photo-essay.

untitled 10

КРИЛЕ

Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.
Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.

Човекът не притежава криле.

За него крилете са символ.
На лекотата.
На свободата.
На копнежа да полети.

Comments
Wings - photo-essay.
untitled 11

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.
Wings - photo-essay.
untitled 11

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.

Wings - photo-essay.

untitled 11

КРИЛЕ

Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.
Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.

Човекът не притежава криле.

За него крилете са символ.
На лекотата.
На свободата.
На копнежа да полети.

Comments
Wings - photo-essay.
untitled 12

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.
Wings - photo-essay.
untitled 12

КРИЛЕ
Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.
Човекът не притежава криле.
За него крилете са символ.На лекотата.На свободата.На копнежа да полети.

Wings - photo-essay.

untitled 12

КРИЛЕ

Крилете са органи за летене при повечето насекоми, птиците и някои бозайници.
Крилете имат различен произход и строеж - при насекомите са тънки хитинови пластинки, при птиците - видоизменени предни крайници, покрити с пера, при прилепите - удължени пръсти с кожна ципа.

Човекът не притежава криле.

За него крилете са символ.
На лекотата.
На свободата.
На копнежа да полети.

Comments

The great lesson from the true mystics, from the zen monks, from the humanistic and transpersonal psychologists, is that the sacred is in the ordinary, that it is to be found in one’s daily life, in one’s neighbors, friends, and family, in one’s own back yard. This lesson can be easily lost. To be looking elsewhere for miracles is to me a sure sign of ignorance that everything is miraculous.

The great lesson from the true mystics, from the zen monks, from the humanistic and transpersonal psychologists, is that the sacred is in the ordinary, that it is to be found in one’s daily life, in one’s neighbors, friends, and family, in one’s own back yard. This lesson can be easily lost. To be looking elsewhere for miracles is to me a sure sign of ignorance that everything is miraculous.

The great lesson from the true mystics, from the zen monks, from the humanistic and transpersonal psychologists, is that the sacred is in the ordinary, that it is to be found in one’s daily life, in one’s neighbors, friends, and family, in one’s own back yard. This lesson can be easily lost. To be looking elsewhere for miracles is to me a sure sign of ignorance that everything is miraculous.

Comments

It’s a memory I’ve hoarded for twenty odd yearsand still claim in moments of deja vu when time stops, its seed case cracks open, as a storm cracks open,
a whole summer happens in one hour, and I know againwhat Plato’s paradise of souls awaiting rebirth is made of:birdsong, thunder, green, cicadas, and heat.

It’s a memory I’ve hoarded for twenty odd yearsand still claim in moments of deja vu when time stops, its seed case cracks open, as a storm cracks open,
a whole summer happens in one hour, and I know againwhat Plato’s paradise of souls awaiting rebirth is made of:birdsong, thunder, green, cicadas, and heat.

It’s a memory I’ve hoarded for twenty odd years
and still claim in moments of deja vu when time stops,

its seed case cracks open, as a storm cracks open,

a whole summer happens in one hour, and I know again
what Plato’s paradise of souls awaiting rebirth is made of:
birdsong, thunder, green, cicadas, and heat.

Comments

Time for the shadows to come and grab me by the brain. Dearest, I am asking you again: Just how far is the sky?

Time for the shadows to come and grab me by the brain. Dearest, I am asking you again: Just how far is the sky?

Time for the shadows to come and grab me by the brain. Dearest, I am asking you again: Just how far is the sky?

Comments
eudaimonia
(n.) lit. “human flourishing”; a contented state of being happy and healthy and prosperous
eudaimonia
(n.) lit. “human flourishing”; a contented state of being happy and healthy and prosperous

eudaimonia

(n.) lit. “human flourishing”; a contented state of being happy and healthy and prosperous

Comments